Έλληνες πρωτοπόροι στον έλεγχο των ρύπων


Κ. Αντωνιάδης – Απ. Σίσκος (EMICERT): πρωτοπόροι

Όσο συνεχίζεται η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τόσο αναδεικνύονται επιχειρηματικές προσπάθειες εγχώριων εταιρειών, που κόντρα στη ροή των γεγονότων αντιστέκονται με πείσμα, αναπτύσσονται και αναμετρώνται ευθέως με τους ξένους ανταγωνιστές.

Ιανουάριος 23, 2017 

 Σε αυτή τη ρότα κινείται η εταιρεία Emicert, η οποία πρωταγωνιστεί στον κλάδο της σε παγκόσμιο επίπεδο χαρίζοντας στην Ελλάδα μια επιχειρηματική πρωτιά. Πρόκειται για τον πρώτο διαπιστευμένο φορέα, παγκοσμίως, επαλήθευσης των εκπομπών CO2 στη ναυτιλία (EU MRV). Η Emicert, πρώην Ecocert, είναι διαπιστευμένος φορέας από το 2005 με αποκλειστικό αντικείμενο την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Καλύπτει το σύνολο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, τις αεροπορικές εταιρείες, τη ναυτιλία, καθώς και τα εθελοντικά σχήματα, το λεγόμενο ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και προτύπων.

Επικεφαλής της είναι ο χημικός μηχανικός Κωνσταντίνος Αντωνιάδης  και ο περιβαλλοντολόγος Απόστολος Σίσκος , δύο Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι διέκριναν νωρίς τις προοπτικές που υπήρχαν στον κλάδο παρακολούθησης εκπομπών ρύπων -αρχικά για τη σταθερή βιομηχανία- σε μια προσπάθεια της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκλήθηκε από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

«Η απόφασή μας να ασχοληθούμε με το αντικείμενο αυτό ήταν πρωτοποριακή για την εποχή της. Παρακολουθούσαμε από κοντά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κινηθήκαμε άμεσα», τονίζει στο «business stories» ο κ. Αντωνιάδης και συνεχίζει: «Συστήσαμε με τον Απόστολο Σίσκο την εταιρεία το 2005. Ηταν η χρονιά κατά την οποία η Ε.Ε. ψήφισε τους πρώτους νόμους για το σύστημα εμπορίας καυσίμων. Το ξεκίνημα παρακολούθησης της εκπομπής ρύπων των βιομηχανιών. Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της η Emicert έγινε market leader στην ελληνική αγορά».

Μέσα σε τρία χρόνια άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλες χώρες, όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία, για να φτάσει σήμερα να έχει παρουσία σε 11 χώρες μέσω συνεργατών και να είναι κυρίαρχη σε Κύπρο, Ιρλανδία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Το 2011 η Ε.Ε. επέκτεινε την ισχύ του νόμου για τις εκπομπές ρύπων και στις αεροπορικές εταιρείες που πετούν από και προς τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

«Ηταν η χρονιά που μπήκαμε και σε αυτό τον τομέα και κάναμε το ξεκίνημα από την Ιρλανδία κερδίζοντας ολοένα μεγαλύτερο μέρος της πίτας της αγοράς, αφού την εμπιστεύονταν οι αεροπορικές εταιρείες», λέει ο κ. Αντωνιάδης και συμπληρώνει: «Προπομπός της Emicert ήταν η άλλη εταιρεία που έχουμε και την οποία συστήσαμε το 2002, η Envirometrics, η οποία, μεταξύ άλλων, είναι πιστοποιημένο εργαστήριο για περιβαλλοντικές μετρήσεις για τη ρύπανση του αέρα». 

Η Emicert έχει βάση την Αθήνα και απασχολεί σήμερα 20 εργαζομένους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί και αναγνωριστεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ώστε να αποκτήσουν την ειδικότητα αυτή.

Η ναυτιλία

Η ναυτιλία είναι το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2015/757 για την παρακολούθηση, την αναφορά και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία (EU MRV), κάθε πλοίο άνω των 5.000 τόνων το οποίο έχει εμπορική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό λιμάνι οφείλει από την 1η Ιανουαρίου του 2018 και μετά να παρακολουθεί και να αναφέρει μια σειρά από στοιχεία που σχετίζονται με τις εκπομπές CO2.

Στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού εκτιμάται ότι εμπίπτουν περίπου 15.000 πλοία, καθένα εκ των οποίων οφείλει να αναφέρει τα στοιχεία αυτά σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού πρώτα φροντίσει να έχουν επαληθευτεί από έναν ανεξάρτητο, διαπιστευμένο κατά ISO 14065, επαληθευτή (Verifier). Πριν από την έναρξη της περιόδου παρακολούθησης, ο κανονισμός επιβάλλει σε κάθε υπόχρεο πλοίο να αναπτύξει κατάλληλη μεθοδολογία παρακολούθησης των απαιτούμενων στοιχείων, να συντάξει ένα σχέδιο παρακολούθησης (monitoring plan) και να το υποβάλει νωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 για αξιολόγηση (assessment) σε διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης.

«Η Emicert, ο ελληνικός εξειδικευμένος φορέας που ασχολείται από το 2005 αποκλειστικά με την επαλήθευση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι μέχρι τώρα ο μοναδικός, παγκοσμίως, οργανισμός που ολοκλήρωσε τη διαδικασία διαπίστευσης κατά ISO 14065 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/757 (EU MRV)», υπογραμμίζει ο κ. Αντωνιάδης

. «Στις 20 Δεκεμβρίου 2016 το ΕΣΥΔ εξέδωσε το νέο πιστοποιητικό της Emicert (874-3), στο οποίο περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των σχεδίων παρακολούθησης των πλοίων (assessment of the ship’s monitoring plan). Η διαδικασία διαπίστευσης, προετοιμασίας και επιθεώρησης, η οποία διήρκεσε πάνω από 12 μήνες, επιβεβαίωσε την τεχνική επάρκεια του φορέα σε επίπεδο τόσο συστήματος όσο και τεχνογνωσίας του εμπλεκόμενου προσωπικού.

 Το πιστοποιητικό διαπίστευσης είναι αποδεκτό σε όλη την Ε.Ε., εφόσον το ΕΣΥΔ, ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης στην Ελλάδα, είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ) και της Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων τους (MLA – Multilateral Agreement).

Εντός των επόμενων οκτώ μηνών (έως τις 31/8/2017) όλα τα υπόχρεα πλοία θα πρέπει να ολοκληρώσουν την προετοιμασία για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Η Emicert, καλύπτοντας πλήρως τόσο τα τυπικά προσόντα του επαληθευτή όσο και τα ουσιαστικά -πολυετή πείρα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην επαλήθευση CO2- έχει ήδη αρχίσει συνεργασίες με σημαντικές ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να τις υποστηρίξει στην έγκαιρη, αξιόπιστη και αποτελεσματική συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του κανονισμού», συνεχίζει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της εταιρείας, «η ναυτιλία είναι η νέα αγορά. Υπολείπεται λίγος χρόνος για να γίνουν πολλά πράγματα. Εμείς στοχεύουμε στον ελληνόκτητο στόλο που αριθμεί 5.000 πλοία. Εχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Μόνο εμείς από την Ελλάδα έχουμε πιστοποιηθεί για τη ναυτιλία. Κύριοι ανταγωνιστές μας θα είναι 10 νηογνώμονες που ακόμα δεν είναι έτοιμοι και περίπου 15 verifiers-επαληθευτές». Στο πλαίσιο της ενημέρωσης της ναυτιλιακής κοινότητας για τη νέα νομοθεσία, η Emicert διοργανώνει την Τρίτη 31 Ιανουαρίου σεμινάριο με θέμα: «Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2015/757 (EU MRV)».

«Στροφή στη διεθνή αγορά το αντίδοτο για την κρίση»

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια ελληνική εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας ο κ. Αντωνιάδης είναι ξεκάθαρος: «Υπάρχουν δυσκολίες γιατί συρρικνώνεται η βιομηχανία στην Ελλάδα, άρα υπάρχει πίεση στην κλάδο μας.

 Αντισταθμίζουμε το έλλειμμα που προκαλεί η κρίση με το να αναπτυσσόμαστε στις αγορές τους εξωτερικού. Για να μπορέσεις να σταθείς στον διεθνή ανταγωνισμό θα πρέπει να είσαι εξωστρεφής, να προσφέρεις πρωτοποριακές υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας – γενικά να έχεις μεγάλη ταχύτητα για να προλαβαίνεις τις εξελίξεις και, αν μπορείς, να προηγείσαι αυτών. Αυτά κάναμε μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε»

Share.